Szakterületeink

Jogi tanácsadás

E

polgári jog valamennyi területére kiterjedően, konkrét jogi kérdésekben jogi állásfoglalások készítése, jogi tájékoztatás nyújtása

Követelések behajtása

E

peres eljárás megindítását megelőzően fizetési felszólítások elkészítése, küldése

E

az ügy peren kívüli rendezése érdekében egyeztetés a felek között, ügyfél érdekeinek jogi képviselete, egyezség elkészítése

E

követelések jogi úton történő behajtása (fizetési meghagyásos eljárás), peres eljárásban jogi képviselet ellátása

E

végrehajtási eljárásban jogi közreműködés

Öröklési Jog

E

Végrendelet, öröklési szerződés szerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése és letétbe helyezése a Magyar Ügyvédi Kamara irattárába, továbbá a Központi Végrendeleti Nyilvántartásba

E

Hagyatéki eljárással kapcsolatos tanácsadás és képviselet, perbeli képviselet öröklési jogvitákban

E

Öröklésről lemondás, örökség visszautasítása

Társasági jog

E

Cégalapítás

E

Társaságok működésével, adatainak változásával, átalakulásával, egyesülésével, megszűnésével kapcsolatos teljeskörű ügyintézés

E

Végelszámolási, felszámolási-és csődeljárás 

Ingatlanjog

E

a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozó földrészletekkel kapcsolatos tulajdonjogot átruházó és azok használatával kapcsolatos szerződések elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése (adásvételi, ajándékozási, csere, haszonbérlet stb.), kapcsolódó jegyzői kifüggesztési, földhivatali eljárásban teljeskörű ügyintézés

E

egyéb ingatlanokra vonatkozó tulajdonjogot átruházó szerződések elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, stb.)

E

ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot, haszonélvezeti jogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése

E

telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos teljeskörű jogi ügyintézés

E

társasház alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának szerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése, teljeskörű ügyintézése

E

egyéb polgári jogi szerződések (kölcsön, bérlet) szerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése

E

földhivatali ügyintézés

Társadalmi szervezet joga

E

társadalmi szervezetek (alapítvány, egyesület stb.) megalakulásával kapcsolatos okiratszerkesztés, jogi tanácsadás, képviselet

E

társadalmi szervezetek adataiban történt változások átvezetésével kapcsolatos okiratszerkesztés, jogi tanácsadás, képviselet

Peres eljárásokban jogi képviselet ellátása

E

ügyfeleink peres eljárásaiban jogi képviselet ellátása, beadványok szerkesztése, bíróságokkal, hatóságokkal való kapcsolattartás

Dizájn/Arculat: ugyvedhonlap.hu,
Honlapkészítés: WebesPro

„Ezt a honlapot a Mechler Ügyvédi Iroda a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.”